Logotipo APeTéCeMe

Una empresa Sólida y en Evolución Constante

Exposición O Vello e o Mar

O VELLO E O MAR

//De Santiago Puentes Colorado

//Exposición de acuarela

Desde el 14/12/20 en APeTéCeMe Lugo

“Acuarelas que oscilan entre retratos de anciáns e mariñas, cun complemento temático algo ecléctico; formado por outros retratos, bodegóns, figuras, paisaxes, etc. A técnica é completamente persoal e autodidacta que ten as súas orixes na escola de arquitectura no necesario desenvolvemento dunha mestura de métodos esixidos como o lavado, a augada e a propia acuarela. Deixando unha ampla marxe para a interpretación persoal.”

Tel. 665 265 018
puentessantiago@hotmail.com

sitemap
Pazo do Tambre    index      contacto
facebook

Teléfono centralita: 982 101 701