Logotipo APeTéCeMe

Una empresa Sólida y en Evolución Constante

Exposición METANOIEM

METANOIEM

//De Iñaqui Gil Rosendo

Desde el 15/03/2019 en APeTéCeMe Vigo

Segundo certos teólogos a metanoia é un exame de toda actividade vital e unha transformación da maneira en cómo ven e aceptan os seres humanos e as cousas. Unha transformación de corazón e mente a un novo estado de maior positividade que só pode ser xerada polo amor verdadeiro.

Atopar imaxes figurativas na abstracción é o que se plantexa se obteña con observación.

Tel. 660 201 991
met4noiem@gmail.com
www.gilrosendo.com
Instagram: @metanoiem

sitemap
Pazo do Tambre    index      contacto
facebook

Cafetería Hospital Universitario Lucus Augusti, Tlf.: 982 101 701, Lugo
Cafetería Hospital Álvaro Cunqueiro, Tlf.: 886 602 017, Vigo
Cafetería Hospital Comarcal de Monforte, Tlf.: 982 417 908, Monforte