Logotipo APeTéCeMe

Una empresa Sólida y en Evolución Constante

Exposición Como peixe fóra da auga

COMO PEIXE FÓRA DA AUGA

//De Artista Atípico

//Exposición de talla e pintura en madeira

Desde el 15/06/20 en APeTéCeMe Lugo

“Atípico vai recollendo as madeiras, as táboas que se atopa polo camiño, e convérteas en peixes, peixes fantásticos, imaxinarios e imaxinados, cheos de cor que buscan unha nova vida, unha segunda oportunidade.”

Tel. 676 769 574
marcosperez@atipico.es
www.atipico.es

sitemap
Pazo do Tambre    index      contacto
facebook

Teléfono centralita: 982 101 701