Logotipo APeTéCeMe

Una empresa Sólida y en Evolución Constante

Teléfono centralita: 982 101 701

Información sobre Ley de Protección de Datos | Canal de Información
SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE DOS ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS E DE RESTAURACIÓN

Apoiar aos sectores máis afectados pola COVID-19

Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19