Logotipo APeTéCeMe

Una empresa Sólida y en Evolución Constante

Exposición De Dúas

DE DÚAS

//De Carmen Táboas e Beatriz de Busto

//Exposición de Fotografía e Pintura

Desde el 13/03/18 en APeTéCeMe Vigo

Carmen Táboas e Beatriz de Busto exploran, coas súas obras, a diversidade temática, as calidades da cor e as posibilidades dos materiais cotiáns.

Dous formatos tan distintos como complementarios. Dez cadros e trinta fotografías que empregan técnicas e estilos variados, para construír as imaxes do mundo exterior e interior DE DÚAS mulleres.

"Os espellos empréganse para verse a cara; a arte para ver a alma”
(George Bernard Shaw)

Carmen Táboas | ctaboasr@yahoo.es | Tel. 661 536 514

Beatriz de Busto | debustojorge@gmail.com | Tel. 647 965 621

sitemap
Pazo do Tambre    index      contacto
facebook

Cafetería Hospital Universitario Lucus Augusti, Tlf.: 982 101 701, Lugo
Cafetería Hospital Álvaro Cunqueiro, Tlf.: 886 602 017, Vigo
Cafetería Hospital Comarcal de Monforte, Tlf.: 982 417 908, Monforte